ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA ponúka svojim klientom široký rozsah služieb a je schopná splniť všetky požiadavky v oblasti archeologického dedičstva.


Uplatňujeme profesionálne technické postupy a skúsenosti, ktoré nám umožňujú pragmaticky a flexibilne vyriešiť akúkoľvek archeologickú situáciu, bez ohľadu na jej obtiažnosť.


Naša sila spočíva v našich skúsenostiach, ktoré sú potvrdené referenciami úspešne realizovaných projektov pre našich klientov.