ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA zastrešuje tím profesionálov z mnohých oblastí s vynikajúcim portfóliom úspešne zrealizovaných projektov.

Zahrňujú hlavne infraštruktúru ako diaľnice, rýchlostné komunikácie, cesty, vodné a kanalizačné projekty, železnice, obchodné centrá, rezidenčné komplexy, priemyselné parky, obnoviteľné zdroje energie a podobne. Máme skúsenosti ako v mestských zastavaných územiach tak aj vo voľnej poľnohospodársky využívanej krajine.