Je rýchly, nedeštruktívny a hlavne finančne výhodný spôsob určenia výskytu archeologických pamiatok v danej oblasti.


Včasná identifikácia archeologických lokalít pomocou geofyzikálneho prieskumu uľahčí a pomôže pri projektovaní a cielene určí miesto archeologického výskumu.


ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA ponúka svojim klientom excelentné služby geofyzikálneho prieskumu pomocou špičkových prístrojov a prieskumných techník.

 

  Interpretive Results Balrath, Co. Meath
Geophysical Survey Results, Stephenstown, Co. Dublin