https://nakugeta.rest/lg-mobile-places-gratis.php ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA sa môže preukázať realizáciou významných projektov v dohodnutých termínoch a v rámci rozpočtu. Máme skúsenosti s úspešným riadením až 110 lokalít počas jediného projektu, ktoré vyústili v silný rozvoj  a schopnosti v projektovom manažmente.

follow site  

vibedofexu.info/1833.php Zameriavame sa na ukončenie projektu v rámci rozpočtu, pričom súbežne spolupracujeme s ďalšími odborníkmi podieľajúcimi sa na projekte. Našim cieľom je zabezpečiť kompletnú realizáciu projektu vždy načas v požadovanom termíne.

 

Vďaka flexibilnému prístupu môžeme nastaviť optimálne riešenia ktoré vyhovujú potrebám našich klientov za dodržania najvyšších archeologických štandardov.


Naše služby zahrňujú:


>výkopové práce
>testovanie (test trenching)
>monitoring
>zhodnotenie lokality
>prieskum
>fotogrametria a 3D obrázky
>topografický prieskum
>letecký fotografický prieskum

 

Newtownbalregan 6, Co. LouthLinear Testing on N6 Kilbeggan to AlthloneExcavation of a mill at Clonmel