ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA asistuje svojim klientom počas plánovania a projektovania akéhokoľvek stavebného zámeru. Ponúkame strategické poradenstvo pri začiatkoch každého projektu a pomáhame výrazne znížiť negatívne dopady, ktoré môžu vzniknúť počas trvania projektu.


Ponúkame našim klientom silnú a skúsenú reprezentáciu počas konzultácií s projektantmi, s príslušnými archeológmi a konzervátormi zo štátnej správy a to počas celého obdobia projektovania výstavby.


Úzko spolupracujeme s ďalšími odborníkmi podieľajúcimi sa na projekte a jasne identifikujeme relevantné problémy a poskytneme zmysluplné riešenia.

 Naše konzultačné služby zahrňujú:

 

>Projektové poradenstvo v oblasti kultúrneho dedičstva
>Štúdia efektívnosti a realizovateľnosti projektu
>Expertné dokazovanie
>Verejné konzultácie
>Vyjednávanie a sprostredkovanie pri projektovaní

 

Proposed development plan at ClonmelClonmel Bridge worksExcavation at mill site, Clonmel